Monday, June 3, 2013

Överklagan HaV angående lax

Nu är min Överklagan av Hav-och vattenmyndighetens beslut 2013-05-15 (publicerat 2013-05-17) i dnr 2182-12 inskickat angående förbudet att få landföra lax med fettfena fr o m den 1 aug 2013 via metoden trolling på svenskt vatten. Heja Danmark...

Finns mycket bra skrivet i ämnet på Patrick "PM Fishings blogg" där det förutom mycket välnyanserade synpunkter i frågan också finns en brevmall som du som sportfiskare kan använda om du vill vara med och Överklaga beslutet till HaV men inte är expert på det juridiska. Bra om så många som möjligt gör det då det förhoppningsvis kan ändra detta "Tokiga" beslut. Bra jobbat Patrick!

Det högst rimliga och som vi alla som sportfiskare verkar vilja är att det ska vara lagligt att landföra åtminstone 1 st lax med bibehållen fettfena per person och dygn. Det betyder ju inte att man måste göra det men att möjligheten finns. Att det ska vara så svårt att vara politiker!!!

Skärpning HaV!

Mvh, Per Lundberg